ICMP management kan op interim basis worden ingezet op verschillende IT management posities binnen een organisatie. Hierbij geeft ICMP management invulling aan de positie conform de opdracht en de te realiseren doelstellingen vanuit de opdrachtgever.

ICMP management brengt haar expertise en werkwijze in om de structuur en aanpak te beoordelen en te verbeteren. Door de inzet van ICMP management worden bestaande activiteiten direct gecontinueerd.

Opdrachten die ICMP management uitvoeren variëren van het people- en lijn management van IT afdelingen, het leiden van IT projecten en het begeleiden van de IT dienstverlening aan klanten.

De functies waarop ICMP management bij uitstek ingezet kan worden zijn:

  • IT operations manager
  • IT project / program manager
  • IT incident manager
  • IT service manager

Heeft u behoefte aan interim invulling van één van de rollen waarin ICMP management kan acteren, neem dan hier contact op

it-consult_logo

It Consult

Voor ICMP is het binnen in een consultatie opdracht belangrijk om de opdrachtgever te begrijpen, de organisatie van de opdrachtgever te doorgronden en de aandeelhouders te kunnen duiden.

In een consultatie opdracht wordt gewerkt op basis van een gezamenlijke, tussen ICMP en opdrachtgever, vastgelegde rol.Onderdeel van een ICMP consult is visualisatie van het doel van de opdracht, het helpen van de opdrachtgever om een te bereiken doel vast te definiëren, waarna ICMP management ingezet kan worden om middels management van resources en projecten dit doel te bereiken.
ICMP adviseert, de opdrachtgever beslist, gemaakte keuzes moeten uiteindelijk de bedrijfsvoering van de opdrachtgever ondersteunen.

 

management_logo

Management

Door inhuur van ICMP management kunnen IT organisaties hun prestaties verbeteren.

Dit voornamelijk door analyse van organisatorische problemen en ontwikkeling van plannen tot verbetering. IT organisaties kunnen hierin gebruik maken van het objectieve advies van ICMP management en ervaring en expertise, opgebouwd in de afgelopen 20 jaar binnen meerdere internationale organisaties.

Door de vele contacten binnen, en relaties met, verschillende organisaties is ICMP management bekend met “best practices”, dit zijn veel gebruikte standaarden en methodieken, die echter niet in iedere organisatie toepasbaar zijn of in de specifieke situatie waarin assistentie van ICMP management wordt gevraagd.

Een management opdracht voor ICMP management kan inhouden het assisteren bij een organisatorische wijziging, het coachen van medewerkers van de opdrachtgever, analyse van de werkprocessen, implementatie van nieuwe technologieën, strategie ontwikkeling of verbetering van de diensten die een opdrachtgever in de markt zet.

Projecten_logo

Projecten

ICMP management heeft uitgebreide ervaring met het managen van infrastructuur projecten, zowel nationaal als internationaal.

Projecten worden voornamelijk uitgevoerd op basis van Prince2. Prince2 focust echter voornamelijk op de besturing, zeg maar de reguliere rapportages, planningen, overleggen etc.

In veel gevallen voert u binnen uw organisatie specifieke projecten incidenteel uit waardoor de benodigde kennis en kunde vaak ontbreekt. Projecten geleid door ICMP management worden binnen de gestelde tijd en budget opgeleverd en voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen van onze klanten. Is dit niet mogelijk vanwege wijzigingen in scope, besluiten genomen tijdens het project of problemen op technologisch vlak, dan wordt dit inzichtelijk gemaakt door ICMP management, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.

Uiteindelijk moeten de werkzaamheden in een project ook uitgevoerd worden, hier wordt eigenlijk het succes en slagen van project bepaald. Vaak krijgt een interim project manager wel de verantwoordelijkheid om de planning te maken, te rapporten e.d., maar de uitvoering van een project beland bij specifieke disciplines binnen de organisatie van een opdrachtgever die eigenlijk andere belangen hebben, zoals het beheren van al bestaande omgevingen. Op basis daarvan wordt de performance van de medewerkers bepaald.

Vanuit de standaard project methodieken kan een project manager dan gaan escaleren bij de opdrachtgever, dit leid echter meestal niet tot een succesvol project ook zal de sfeer binnen een organisatie er niet beter op worden.

ICMP management heeft jarenlange ervaring, niet alleen in het managen maar ook in het meewerken in projecten, door deze ervaring kan een team gemotiveerd, en tot hogere prestaties worden geleid. Resultaat is een succesvol project, goed voor de bedrijfsvoering, en een team, cq organisatie, die gezamenlijk een mooie prestatie neerzet en daarvoor gewaardeerd wordt.